Archiv rubriky: 4. ročník

Týdenní plán výuky 18.5. – 22.5.

MATEMATIKA a ČESKÝ JAZYK

  • Souhrnné opakování probraného učiva

PŘÍRODOVĚDA

  • Pozorování a fotografování okolní přírody

VLASTIVĚDA

  • Karel IV.– Dějiny udatného českého národa

Dostupné na:

https://www.youtube.com/watch?v=vdDj2-cYVsA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=37

https://www.youtube.com/watch?v=L8aMBOjVgYA&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=38

https://www.youtube.com/watch?v=28gEExRd8S0&list=PLnplwgXmL676ZF4XY6BrbKpRFABnZExbv&index=39

 

Týdenní plán výuky 11.5. – 15.5.

MATEMATIKA 

Opakování – násobilka, písemné sčítání, odčítání, násobení a dělení, slovní úlohy

Možnosti dalšího procvičování na:

ČESKÝ JAZYK

Opakování – měkké a tvrdé souhlásky, vyjmenovaná slova po B, L, a M

Možnosti procvičování na:

PŘÍRODOVĚDA

Jarní zahrádka – co na ní lze pěstovat, jak se o ní starat

Referáty a kresby žáků

VLASTIVĚDA

Lucemburkové – Dějiny udatného českého národa na https://youtu.be/i9Cxf5pIKn0, díl: 36

Den rodin (15. 5.) – referáty a kresby žáků

Týdenní plán výuky 4.5. – 7.5.

MATEMATIKA 

Zlomky – úvod, část celku

Možnosti dalšího procvičování na:

ČESKÝ JAZYK

Časování sloves – procvičování: osoba, číslo, čas, způsob, diktát ze záznamníku, práce s textem, čtení

Možnosti procvičování na:

PŘÍRODOVĚDA

Kvetoucí stromy a keře – ovocné stromy našich zahrad.

Referáty a kresby žáků

VLASTIVĚDA

Přemyslovci – Dějiny udatného českého národa na https://youtu.be/i9Cxf5pIKn0, díly: 31, 32,

Týdenní plán výuky 27.4. – 30.4.

MATEMATIKA 

Procvičování písemného dělení víceciferných čísel jednociferným dělitelem

Možnosti dalšího procvičování na:

ČESKÝ JAZYK

Časování sloves – procvičování: osoba, číslo, čas, způsob, diktát ze záznamníku, čtení

Možnosti procvičování na:

PŘÍRODOVĚDA

Nejoblíbenější domácí mazlíčci – pes domácí a kočka domácí. Co o nich víme, jaké mají vlastnosti, čím jsou nám užiteční, jaká známe plemena?

Referáty a kresby žáků

VLASTIVĚDA

Přemyslovci – Dějiny udatného českého národa na https://youtu.be/i9Cxf5pIKn0, díly: 31, 32,

Filipojakubská noc – pálení čarodějnic. Vznik této tradice, současná podoba tradice.

Pohádka o malé čarodějnici https://www.youtube.com/watch?v=YlmGiFpEe9E

TĚLESNÁ VÝCHOVAhttps://www.youtube.com/watch?v=5H1n1DJB0wM,

Jóga pro děti