Situace v naší škole k pátku 9. 10. 2020

K dnešnímu dni se nám stále daří udržovat vysokou účast na hodinách. Dnes chybí jen 2 žáci! Možná je to způsobeno odpovědným přístupem všech rodičů k preventivním opatřením, odpovědným přístupem všech zaměstnanců nebo máme zatím štěstí.

Je dobře, že můžeme učit jen s minimálním omezením – Hv bez zpěvu, vše ostatní zatím probíhá normálně. Žáci 1., 3. a 4. ročníku běžně pracují ve škole s iPady v režimu distančního vzdělávání, žáci 5. ročníku používají WhatsApp, žáci 2. ročníku mají svá zařízení nebo škola zapůjčí iPady. Myslím, že jsme na začátku října připraveni na všechny možné varianty výuky.

Plánované opatření na 26.-27.10. (volné dny) je zatím předčasné komentovat. Za dva týdny již může být celá ČR v karanténě bez ohledu na termín podzimních prázdnin.

Všem přeji pevné zdraví!