Distanční výuka

Vážení rodiče, v souvislosti s platnými usneseními vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 zavádíme od středy 14. 10. 2020 distanční výuku. Uzavřen bude i provoz školní družiny.

Provoz mateřské školy je zatím bez omezení, proto bude v provozu i školní jídelna. Všichni strávníci ze ZŠ mají automaticky odhlášené obědy. Pokud někdo bude chtít přijít pro oběd, musí se do 8 hodin nahlásit paní Kavanové (tel.: 482723150). Výdej do jídlonosičů bude probíhat od 13:00 do 13:20 hodin. Nepřihlášeným strávníkům nebude oběd poskytnut.

Informace k distanční výuce

Videonávody k distančním aplikacím

Postup při žádosti o ošetřovné

Postup při žádosti o ošetřovné 2

Změna v ošetřovném – podzim 2020