Úhrada školného během hlavních prázdnin

Z důvodu plánovaného přerušení provozu MŠ během hlavních prázdnin, dochází k úpravě výše úhrady. Červenec 200,- Kč, srpen 300,- Kč.

Uhrada-skolneho-prazdniny2019