Stanovení výše školného v roce 2019 / 2020

Toto rozhodnutí je v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/2005, o předškolním vzdělávání v platném znění.

vypocet-uplaty-2019-2020