Kroužky 2019 / 2020

Ve spolupráci s agenturou Kroužky se letos pokusíme rozšířit nabídku zájmové činnosti tak, abychom se mohli postarat i o žáky, kteří se nedostanou z kapacitních důvodů do ŠD. Zároveň nabízíme rodičům nebo dalším zájemcům možnost vést kroužek v prostorách školy za symbolické nájemné.