Archiv autora: admin

Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí šk. roku 2020 / 2021

V souladu s doporučením MŠMT a po dohodě všech pedagogů budeme hodnotit žáky v 1. pololetí kombinovanou formou. Výpis vysvědčení bude vydán dle Opatření obecné povahy v nejbližších možných termínech. Hodnocení žáků pak bude podpořeno slovním hodnocením za období práce distanční formou a bude přiloženo k výpisu vysvědčení.

Organizace výuky v roce 2021

Vzhledem k proměnlivé a rychle se měnící hygienicko-epidemiologické situaci lze jen těžko odhadovat další vývoj v možnosti vzdělávání našich žáků. Máme v podstatě tyto varianty:

1. úplné uzavření škol, všichni žáci budou na on-line výuce,
2. žáci 1. a 2. ročníku mohou být ve škole, ostatní na distanční výuce,
3. všichni žáci mohou být ve škole s určitými omezeními. 

Dle aktuální situace přecházíme od 4. 1. 2021 nejméně do 10. 1. 2021 na variantu 2. 

Corona rozvrh

Celý příspěvek

Organizace výuky od pondělí 7. 12. 2020

S ohledem na aktuální stav k pátku 4. 12. a s upraveným školním PSEm se pro nás zatím nic nemění. Předpokládám, že v nastaveném režimu budeme pracovat zbylé 2 týdny do pátku 18.12.. V pondělí 21. a v úterý 22. 12. je již od srpna vyhlášeno ředitelské volno, na které naváží vánoční prázdniny. Do školy se děti vrátí v pondělí 4. 1. 2020.

Organizace výuky od pondělí 30. 11. 2020

S ohledem na aktuální situaci k pátku 27. 11. 2020 je umožněn návrat žáků 3. – 5. ročníku do naší školy za těchto podmínek:

– ranní družina nebude z provozních důvodů otevřená,
– od 7:45 hod. budou do budovy ZŠ přicházet děti v tomto pořadí: 2. ročník, 5. ročník, 4. ročník, 3. ročník, 1. ročník,
– roušky budou i nadále povinné venku v obci i ve všech vnitřních prostorách,
– žáky budou vyučovat pouze třídní učitelé podle upravených rozvrhů (bez Tv a Hv),
– po dohodě se všemi rodiči ve třídách bude možná kombinovaná výuka – dopoledne prezenční a odpoledne distanční formou,
– po vyučování nejdříve opustí školu žáci, kteří nechodí na oběd a do ŠD,
– pak budou na oběd odcházet třídy v cca 10 min. intervalech v tomto pořadí: 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 2. ročník, 1. ročník,
– žáci 2. ročníku se budou vracet do ŠD v budově ZŠ pod vedením paní asistentky Kolomé,
– žáci 1. ročníku pak zůstanou v ŠD v budově MŠ pod vedením paní vychovatelky Lövlové,
– ostatní žáci budou odcházet domů,
– poplatek za ŠD v prosinci bude již standardně 200,- Kč,

– všichni nahlášení strávníci budou mít od pondělí 30. 11. přihlášené obědy, pokud někdo chodit nebude, je potřeba toto nahlásit do ŠJ paní Kavanové.

Corona rozvrh – podzim 2020

Celý příspěvek