Týdenní plán výuky 4.5. – 7.5.

MATEMATIKA 

Zlomky – úvod, část celku

Možnosti dalšího procvičování na:

ČESKÝ JAZYK

Časování sloves – procvičování: osoba, číslo, čas, způsob, diktát ze záznamníku, práce s textem, čtení

Možnosti procvičování na:

PŘÍRODOVĚDA

Kvetoucí stromy a keře – ovocné stromy našich zahrad.

Referáty a kresby žáků

VLASTIVĚDA

Přemyslovci – Dějiny udatného českého národa na https://youtu.be/i9Cxf5pIKn0, díly: 31, 32,