Otevření ZŠ

Vážení rodiče,
s ohledem na vydaný manuál MŠMT, týkající se souboru hygienických a provozních podmínek závěru školního roku 2019 / 2020, Vás informuji o zahájení vyučování v ZŠ Chotyně v pondělí 25. 5.. Níže uvedené podmínky ze strany státu, respektive MŠMT se však mohou změnit, pokud se budoucí průběh pandemie Covid-19 významně odchýlí od aktuálního stavu. Zatím nám tyto problematické podmínky neumožňují otevřít základní školu v plné míře. Na rozdíl od MŠ, kde jsou pro stejně staré děti (6-7 let) nastavené podmínky odlišně!

Velmi bychom si přáli, kdyby i v omezeném režimu chodilo do školy na prezenční dopolední výuku co nejvíce žáků. Nemůžeme z provozních, prostorových a organizačních důvodů jako malotřídní škola zabezpečit plnohodnotnou výuku, která je velmi omezena hygienickými podmínkami ze strany MŠMT. Snad Vám ulehčíme práci alespoň v oblasti přímého vzdělávání. Sdělte nám prosím do pondělí 18. 5. 2020 Vaše rozhodnutí, zda Vaše děti nastoupí na prezenční výuku ve škole, nebo zůstanou doma a budou se i nadále vzdělávat distanční formou. Pokud nám své rozhodnutí dokážete sdělit dříve, mohu Vám poslat na e-mail předvyplněné „potvrzení o bezinfekčnosti„, které jen vytisknete a podepíšete. Nebo se po telefonické dohodě (777408200) můžete pro předvyplněné potvrzení stavit ve škole.

Základní předpoklady pro zahájení výuky

Vydaný soubor hygienických a provozních podmínek MŠMT.

Při cestě do a ze školy a při minimálním čekání před školou jsou žáci povinni dodržovat platná nařízení.
Do školy bude umožněn vstup pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
Do školy budou všichni žáci přicházet zadním vchodem.
U vchodu bude první den vybráno od žáků čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovými faktory.
Bez tohoto potvrzení nebude umožněn žákům vstup do školy a o této skutečnosti bude okamžitě telefonicky informován zákonný zástupce žáka.

Žáci se přezují v přízemí a odloží boty a svrchní oblečení do skříněk.
Pravidla pro nošení roušek v budově školy budou definována podle aktuálních podmínek.
Hygienická opatření budou přijata dle aktuálních podmínek.

V budově školy a ve třídách budou žáci respektovat pokyny vyučujících.

Po skončení výuky se žáci okamžitě přesunou do přízemí, kde se převléknou a přezují.
Ve skříňkách nechají pouze přezůvky, žádné jiné věci.
Odcházet budou bez zbytečného odkladu předním vchodem.

Školní stravování nebude pro žáky ZŠ zajištěno. Žáci budou mít ve škole pouze pití, žádné svačiny.

Ranní ani odpolední školní družina nebude otevřena, odpolední zájmová část nebude realizována.

Organizace výuky

Všechny třídy budou trvale rozdělené na dvě skupiny, které se ve škole nebudou potkávat.
Rozdělení žáků do skupin zváží každý vyučující podle své potřeby.
Jmenný seznam skupin žáků bude umístěn na stránkách školy nejpozději ve středu 20. 5..
Žáci, kteří budou chodit do školy, nebudou mít žádné domácí úkoly.
Kdo do školy nebude chodit, dostane 1x týdně práci, kterou odevzdá dle podmínek zadání.