5. ročník – rozvrh od 25.5. do 26.6.

Rozvrh hodin pro prezenční formu vzdělávání vychází ze zavedeného distančního modelu.

Při výuce budeme používat i nadále iPady a aplikaci Škola k zadání a odevzdání práce. Budou tak moci s námi pracovat i žáci, kteří zůstali doma.