Organizace výuky během 1. týdne

1. ročník 2. – 5. ročník
St 1 hodina 1 hodina, zahájení šk. roku po třídách, testování
Čt 2 hodiny, testování dle rozvrhu
dle rozvrhu dle rozvrhu

Na základě zkušenosti s testováním žáků v loňském roce si dovoluji tvrdit, že vše naše děti bez problémů zvládly samy. Pokud ale budou chtít rodiče provést test osobně, mohou před 8. hodinou přijít se svým dítětem a v přízemí školy dostanou test, který pak provedou. Všichni žáci se budou také testovat v pondělí 6. a ve čtvrtek 9. září.