Organizace výuky v roce 2021

Vzhledem k proměnlivé a rychle se měnící hygienicko-epidemiologické situaci lze jen těžko odhadovat další vývoj v možnosti vzdělávání našich žáků. Máme v podstatě tyto varianty:

1. úplné uzavření škol, všichni žáci budou na on-line výuce,
2. žáci 1. a 2. ročníku mohou být ve škole, ostatní na distanční výuce,
3. všichni žáci mohou být ve škole s určitými omezeními. 

Dle aktuální situace přecházíme od 4. 1. 2021 nejméně do 10. 1. 2021 na variantu 2. 

Corona rozvrh

corona rozvrh trid podzim 2020