Informace k plánovanému otevření škol v pondělí 12. 4. 2021

V současné době (středa 7.4., 15:15 hod.) nemáme v datové schránce žádné konkrétní informace o průběhu otevírání škol a s ním spojeném testování, které je plánováno na pondělí 12.4.. Bohužel ale máme informaci, že provádění samotestování dětí a žáků nebude možné doma, jak jsme původně uvažovali. Zodpovědnost za posouzení zdravotního stavu dětí a žáků bude tedy přenesena na školy.