Výskyt onemocnění Covid-19 na ZŠ – pokračování

Na základě informace od KHS byl potvrzený výskyt onemocnění Covid-19 i v 5. třídě. Všem žákům byla nařízena karanténa – viz dále.

PCR testy budou provedeny v pátek 17. 12. na zahradě ZŠ, v 11:20 hodin.

info, ZŠ Chotyně - 5 třída