Výuka během 1. týdne

1. ročník 2. – 5. ročník
Čt 1 hodina, společné uvítání prvňáčků 1 hodina, zahájení šk. roku po třídách
2 hodiny (+ 2 hod. Svo. v ŠD) třídní ve svých třídách, konec v 11:40,

2. + 3. ročník (Koc, Löv) půjde na oběd dříve,

4. + 5. ročník (Köh, Nov) půjde na oběd později