Výše příspěvku v MŠ a ŠD na školní rok 2024 / 2025

Rada obce Chotyně stanovila usnesením 1/VI/2024 ze zasedání rady konané 6.5.2024 měsíční výši úplaty na školní rok 2024 / 2025 na 500,- Kč v mateřské škole a 200,- Kč ve školní družině.

MS+SD1 MS+SD2