Zápis do ZŠ

Zápis do prvního ročníku školního roku 2021 / 2022 bude probíhat distanční formou v termínu od 1. do 30. 4. 2021.

Přihlášky bude možno podávat elektronicky na emailovou adresu: skolachotyne@seznam.cz opatřené elektronickým podpisem, případně datovou schránkou na: 8j8mb96. Nebo písemnost můžete poslat poštou na adresu školy, nebo vložit do poštovní schránky u hlavního vchodu do budovy ZŠ.

K zápisu je třeba doložit OP zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte, vyplněný zápisní lístek a dle doporučení vyplněnou žádost o přijetí nebo žádost o odklad.

Formuláře je možné vyzvednout v kanceláři p. starostky na OÚ Chotyně nebo stáhnout z webových stránek školy – viz níže.

Kompletní informace k zápisu Posouzení školní zralosti
Zápisní lístek Desatero pro rodiče – MŠMT
Žádost o přijetí Desatero pro rodiče – Chotyně
Žádost o odklad Pomůcky pro prvňáčky