Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí šk. roku 2020 / 2021

V souladu s doporučením MŠMT a po dohodě všech pedagogů budeme hodnotit žáky v 1. pololetí kombinovanou formou. Výpis vysvědčení bude vydán dle Opatření obecné povahy v nejbližších možných termínech. Hodnocení žáků pak bude podpořeno slovním hodnocením za období práce distanční formou a bude přiloženo k výpisu vysvědčení.

Organizace výuky v roce 2021

Vzhledem k proměnlivé a rychle se měnící hygienicko-epidemiologické situaci lze jen těžko odhadovat další vývoj v možnosti vzdělávání našich žáků. Máme v podstatě tyto varianty:

1. úplné uzavření škol, všichni žáci budou na on-line výuce,
2. žáci 1. a 2. ročníku mohou být ve škole, ostatní na distanční výuce,
3. všichni žáci mohou být ve škole s určitými omezeními. 

Dle aktuální situace přecházíme od 4. 1. 2021 nejméně do 10. 1. 2021 na variantu 2. 

Corona rozvrh

Celý příspěvek

Organizace výuky od pondělí 7. 12. 2020

S ohledem na aktuální stav k pátku 4. 12. a s upraveným školním PSEm se pro nás zatím nic nemění. Předpokládám, že v nastaveném režimu budeme pracovat zbylé 2 týdny do pátku 18.12.. V pondělí 21. a v úterý 22. 12. je již od srpna vyhlášeno ředitelské volno, na které naváží vánoční prázdniny. Do školy se děti vrátí v pondělí 4. 1. 2020.