Schůzka s rodiči v MŠ

V pondělí 9.9.2019 od 15:30 hodin se konají informativní schůzky pro rodiče.

– legislativa MŠ (povinná předškolní docházka, omlouvání dětí, odklady školní docházky, zápis do ZŠ apod).

– organizační záležitosti MŠ, školní řád, platby školného a stravného, saunování, akce MŠ.

Zápis ze schůzky zde.