Zájmové činnosti

Zájmové kroužky a aktivity MŠ

Kroužek flétničky – kroužek je nabízen předškolákům (mladší děti bohužel nedosáhnou na dírky flétničky), probíhá od měsíce října, každou středu od 12.00 – 12.30 pod vedením  p.učitelky Jiřiny  Šitinové.

Kroužek aerobiku – kroužek začíná v  měsíci říjnu,  probíhá v dopoledních hodinách v MŠ, pod vedením p.učitelky Andrey Adamové.

Saunování – od konce října (vzhledem ke zhoršujícímu se počasí venku), každý čtvrtek.

Veškeré aktivity a kroužky jsou zdarma.