Školská rada

Složení ŠR

Předseda

Mgr. Hana Köhlerová, zástupce pedagogů

Členové

Ivana Morgensternová, zástupce zřizovatele

Anna Holická, zástupce zřizovatele

Vladimíra Kuntošová, zástupce rodičů

Jana Votýpková, zástupce rodičů

Bc. Andrea Adamová, zástupce pedagogů

Dokumenty

Jednací řád

Volební řád

Zápisy z jednání Zápisy z voleb
25. 9. 2023
19. 6. 2023
19. 9. 2022
20. 6. 2022
20. 9. 2021 2021 – pedagogové
21. 6. 2021 2021 – rodiče
21. 9. 2020
22. 6. 2020
30. 9. 2019 2019 – pedagogové
26. 6. 2019 2019 – rodiče
 24. 9. 2018  
25. 6. 2018
25. 9. 2017
19. 6. 2017
28.11.2016 2016 – rodiče
26.9.2016 2016 – pedagogové
20.6.2016
15.6.2015