Denní režim

Otevírací doba MŠ je od 6.00 – 16.00. Děti je nutné přivádět do 8.00, pak se budova MŠ uzamyká.
Po dohodě (telefonické, osobní) je možné přivézt dítě i později – lékař, zaspání apod.

 

6.00     –   8.00          spontánní hra dle výběru dětí
8.00     –   9.00          řízené činnosti, cvičení, ranní kruh, individuální plán, jazykové chvilky, hygiena
9.00     –   9.15          svačina
9.15     –   9.30          příprava na pobyt venku
9.30     –  11.30          pobyt venku
11.30   –  12.00          oběd, hygiena
12.00  –  14.00          odpočinek na lůžku
14.00  –  14.30          hygiena, svačina
14.30  –  16.00          odpolední zájmové činnosti dětí