Školní družina

Umístění
ŠD (1. , 2. ročník + starší) v prostorách MŠ, tel.: 482 723 150, 776 173 378 paní vychovatelka Lucie Lövlová

Provozní doba
Ranní – v rámci oddělení MŠ 7:00 – 8:00 hodin.
Odpolední 12:00 – 16:00 hodin.
Žáci navštěvující ranní družinu odchází v 7:30 do školy pod vedením vychovatelky. Po skončení vyučování vychovatelka žáky vyzvedává a odvádí na oběd a do školní družiny.

Poplatek za pobyt ve školní družině
Poplatek ve výši 200 Kč se platí vždy do 15. daného měsíce v hotovosti vychovatelce školní družiny.

Uvolňování dětí ze školní družiny
Údaje o uvolňování dítěte z družiny jsou zaznamenány na zápisním lístku. Pokud má žák odejít z družiny jinak či s jinou osobou, než je uvedeno v zápisním lístku, sdělí rodiče tuto skutečnost družině písemně.

Vycházky školní družiny
13:00 – 14:30
V této době není možné si děti z družiny vyzvedávat.

Potřebné věci
1x balení toaletního papíru (na pololetí)
1x balení kapesníčků (na pololetí)
Holínky
Pláštěnka
Oblečení na ven
Náhradní oblečení (hlavně ponožky)
Přezůvky