Spolek rodičů

Milí rodiče,

zde jsou informace k platbě příspěvku za členství ve Spolku rodičů dětí ZŠ Chotyně. Výše příspěvku zůstává i pro tento školní rok 2022/2023 stejná a činí 300,- Kč, které je možno zaslat na účet Spolku: č.ú. 982026399 /0800, do zprávy pro příjemce prosíme o napsání JMÉNA DÍTĚTE a třídu, kterou navštěvuje, pro lepší přiřazení platby. Doba splatnosti příspěvku je nejpozději do 23. 10. 2022. Připomínám, že členský příspěvek je za rodinu, tzn. sourozenci navštěvující školu platí pouze jeden příspěvek, ale benefity platí samozřejmě pro oba.

S pozdravem Spolek rodičů ZŠ Chotyně

Výuka během 1. týdne

1. ročník 2. – 5. ročník
Čt 1 hodina, společné uvítání prvňáčků 1 hodina, zahájení šk. roku po třídách
2 hodiny (+ 2 hod. Svo. v ŠD) třídní ve svých třídách, konec v 11:40,

2. + 3. ročník (Koc, Löv) půjde na oběd dříve,

4. + 5. ročník (Köh, Nov) půjde na oběd později