Přerušení provozu ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ

Na základě přijetí krizového opatření vlády ČR a informace MŠMT bude uzavřen provoz ZŠ, MŠ a ŠD Chotyně. Po dohodě se zřizovatelem bude uzavřen i provoz ŠJ. Obědy budou všem odhlášeny automaticky, úplata za vzdělávání v MŠ a ŠD bude adekvátně krácena vzhledem ke skutečné délce uzávěry. Případné přeplatky budou vráceny v ročním vyúčtování. Vzdělávání v ZŠ bude probíhat distančně ve všech ročnících. Předškolákům v MŠ bude připravena práce, kterou si budou moci rodiče vyzvedávat po dohodě s pedagogy.

Přerušení provozu ŠD

Vzhledem k již probíhajícímu nařízení karantény u jednoho zaměstnance a k potvrzenému pozitivnímu případu nákazy Covid-19 u druhého zaměstnance ZŠ a následnému nařízení minimální 10ti denní karantény, nejsme v současné situaci schopni personálně zajistit provoz ŠD.

Předpokládáme, že nenastanou komplikace a bude možné ŠD otevřít současně s MŠ a ŠJ v pondělí 25. 1. 2021.

Podle vyjádření KHS je možné i nadále vzdělávat bezpříznakové žáky 1. a 2. ročníku. V případě zdravotních obtíží u žáků nebo jejich rodinných příslušníků doporučuje KHS okamžité přerušení docházky do ZŠ a kontaktování ošetřujícího lékaře. Pokud by to situace vyžadovala, bylo by teprve potom přistoupeno k plošnému testování žáků.