Výskyt kožního onemocnění v MŠ

Ve středu 27. 9. se objevilo u jednoho dítěte v MŠ nepříjemné kožní onemocnění. V prostorách školky jsou přijata opatření dle pokynů lékařky a KHS. Pokud budou mít rodiče ostatních dětí podezření na nějaké onemocnění, kontaktujte dětského lékaře. Více informací získáte telefonicky v MŠ.