Základní škola

Provozní doba

Pondělí – pátek, 7:30 – 16:00 hodin.

ZŠ Chotyně je málotřídní škola 1. stupně pro spádovou oblast Chotyně a Grabštejn. Děti z pátého ročníku od nás většinou odcházejí do základních škol v nedalekém Hrádku nad Nisou.

Zřizovatelem je obec Chotyně, která leží 20 km na sever od Liberce a v dnešní době má cca 1000 obyvatel. Ve škole je pět ročníků ve pěti třídách o běžném počtu cca 65 žáků. Kapacita školy je 80 dětí. V ZŠ Chotyně působí aktuálně  5 učitelů, fakultativně 1 – 2 asistenti pedagoga a jeden nepedagogický zaměstnanec.

Pod právní subjekt ZŠ a MŠ Chotyně patří i mateřská škola, která sídlí v samostatné budově 600 m od ZŠ. Součástí základní školy je školní družina s kapacitou 40 žáků a jídelna pro 80 osob, kde se stravují všechny děti a žáci.