Školní jídelna

Obědy se hradí bankovním převodem z účtu na školní účet 991 057 349/0800 pod variabilním symbolem 111 111 se splatností do 15. dne v měsíci. Pro dítě v mateřské škole vytvořte trvalý příkaz v hodnotě 800,- Kč na každý měsíc po celý rok a pro dítě v základní škole pak 600,- Kč od září do června. Stravné se hradí na daný měsíc, odhlášené obědy jsou při platbě v hotovosti následující měsíc odečteny. Pokud budete platit stravné přes účet, tak vyrovnání se dělá jednou ročně a to cca v říjnu.

V případě nemoci je nutné děti ze ZŠ odhlásit do 8:00 hodin daného dne osobně nebo telefonicky na výše uvedeném čísle. Pokud tak není učiněno, je dítěti oběd naúčtován. Tento oběd je možné vyzvednout do vlastních jídlonosičů pouze první den nemoci dítěte. Děti MŠ jsou automaticky odhlašovány v případě, že se nedostaví do 8:00 hodin do MŠ. Po předchozí domluvě je oběd počítán i dětem, které přijdou do MŠ až po osmé hodině.

Jídelníček se vyvěšuje v šatně MŠ a družiny, v jídelně, ve škole, v kanceláři vedoucí stravování a na webových stránkách školy.

Provoz školní vývařovny je od 7.00 do 15.30 hodin.

Žáci ZŠ přicházejí do jídelny společně po ukončení vyučování. Tašky a oblečení si odkládají v prostorách šatny.

 

Výše stravného – finanční normativy od 1. 3. 2023

děti 3-6 let           32,-Kč (přesnídávka, oběd); 42,-Kč (přesnídávka, oběd, svačina)

děti 7 let MŠ        34,-Kč (přesnídávka, oběd); 44,-Kč (přesnídávka, oběd, svačina)

žáci 7-10 let ZŠ   30,-Kč (oběd)

žáci 11-14 let       31,-Kč (oběd)