Mateřská škola

Provozní doba

Pondělí – pátek, 6:00 – 16:00 hodin.

Jsme dvojtřídní MŠ s maximální kapacitou 48 dětí. Zajišťujeme péči dětem od 2 let.
Mateřská škola se nachází v blízkosti centra obce Chotyně, zároveň však na dosah okolní přírody. Budova školy se skládá ze dvou částí. Ve staré části je umístěna školní družina a MŠ, v části nové pak jídelna, vývařovna a sauna s ochlazovacím bazénem. Na objekt MŠ bezprostředně navazuje školní zahrada, která svým vybavením umožňuje rozmanité aktivity dětí. Je využívána celoročně dětmi ze školky i školní družiny. Školka pracuje podle školního vzdělávacího programu „Krůček po krůčku“, který vychází z potřeb „poznávání“ . V rámci denního programu jsou dětem připravovány rozmanité činnosti, které slouží k jejich komplexnímu rozvoji.
Neslibujeme, že z Vašich dětí vyrostou géniové a vědátoři, ale snažíme se, aby čas, který děti v naší školce stráví, byl plný zážitků, úsměvů a pohody.

 

Životospráva

Dětem je podávána strava v pravidelných tříhodinových intervalech. Po celý den je zajištěn pitný režim. Jídelníček je zpracován podle zásad zdravé výživy. Pohyb je zajišťován pravidelným dvouhodinovým pobytem venku. Zdravý životní styl je podporován pravidelným saunováním, aerobikem a hrou na zobcovou flétnu.

 

Spoluúčast rodičů

Rodiče mají možnost každodenních rozhovorů s učitelkami při předávání dětí (jedná se o krátké rozhovory, které nesmí ohrozit dění ve třídě). Pro nově nastupující děti, máme připraven adaptační program, který má za cíl usnadnit dítěti vstup do školky (rodiče společně s dětmi tráví čas v MŠ –  hry ve třídě, vycházky, pobyt na zahradě). Rodiče se aktivně podílejí na chodu školky. Pomáhají s údržbou zahrady i budovy, vypomáhají s organizací při výletech a stali se iniciátory různých odpoledních aktivit v naší MŠ.

Rodiče se pro nás stali důležitým partnerem pro zkvalitnění péče o děti.

 

Přijetí dětí

Zápis do MŠ probíhá v měsíci květnu. Termín zápisu je oznámen v místním zpravodaji a vyvěšen ve vývěsce OÚ, v MŠ a na webových stránkách školy. Děti jsou do MŠ přijímány na základě stanovených kritérií.

 

Financování   

Úplata za vzdělávání je od 1.9.2017 stanovena na 500,- Kč měsíčně. Částku je možno hradit hotově v MŠ nebo bankovním převodem.

Číslo účtu: 991 057 349/0800   V.S. 111 111