Schůzka s rodiči v MŠ

V pondělí 9.9.2019 od 15:30 hodin se konají informativní schůzky pro rodiče.

– legislativa MŠ (povinná předškolní docházka, omlouvání dětí, odklady školní docházky, zápis do ZŠ apod).

– organizační záležitosti MŠ, školní řád, platby školného a stravného, saunování, akce MŠ.

Zápis ze schůzky zde.

Kroužky 2019 / 2020

Ve spolupráci s agenturou Kroužky se letos pokusíme rozšířit nabídku zájmové činnosti tak, abychom se mohli postarat i o žáky, kteří se nedostanou z kapacitních důvodů do ŠD. Zároveň nabízíme rodičům nebo dalším zájemcům možnost vést kroužek v prostorách školy za symbolické nájemné.

Školní družina 2019 / 2020

Ve školním roce 2019 / 2020 bude v provozu pouze jedno oddělení ŠD s kapacitou 30 míst a to v prostorách MŠ Chotyně. Přednostně budou místa nabídnuta rodičům žáků 1. a 2. ročníku. Pokud všichni mladší místa obsadí, zbývá v současné době 6 míst pro starší žáky. V případě, že bude poptávka nižší, můžeme nabídnou více míst, pokud bude vyšší, bude se o volná místa losovat.