Otevření ZŠ

V pondělí 25. 5. 2020 zahajujeme výuku po dočasném uzavření školy. Žáci budou rozděleni do pěti skupin podle ročníků: 1. – 5. ročník. Každá skupina bude pouze ve své třídě a bude zde vyučovat pouze třídní učitel v době od 8:00 do 11:40 každý pracovní den.

Celý příspěvek

Otevření MŠ

V pondělí 18. 5. 2020 otevíráme mateřskou školu. Při příchodu nutné odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti. Úplata za vzdělávání na měsíc květen je stanovena (z důvodu přerušení provozu) na 260,- Kč. Děti, které do školky chodit nebudou, budou od úplaty osvobozeny.

 

Vážení rodiče

Dovoluji si Vám v krátkosti popsat podmínky, které v současné době panují v prostředí škol.

Toto je teorie na papíře:

1. Nástup žáků do škol po jejich znovuotevření je pouze dobrovolný.
2. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020.
3. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
4. Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány.

Celý příspěvek