Vysvědčení a prázdniny

Ve čtvrtek 31. 1. bude rozdán všem žákům výpis pololetního vysvědčení a v pátek 1. 2. budou pololetní prázdniny.