Archiv autora: admin

Výskyt kožního onemocnění v MŠ

Ve středu 27. 9. se objevilo u jednoho dítěte v MŠ nepříjemné kožní onemocnění. V prostorách školky jsou přijata opatření dle pokynů lékařky a KHS. Pokud budou mít rodiče ostatních dětí podezření na nějaké onemocnění, kontaktujte dětského lékaře. Více informací získáte telefonicky v MŠ.

Výuka během 1. týdne

1. ročník 2. – 5. ročník
Pondělí 1 hodina 1 hodina, zahájení šk. roku
Úterý 2 hodiny třídní ve svých třídách, konec v 11:40
Středa – pátek výuka dle rozvrhu výuka dle rozvrhu