Archiv autora: admin

Přerušení provozu ŠD

Vzhledem k již probíhajícímu nařízení karantény u jednoho zaměstnance a k potvrzenému pozitivnímu případu nákazy Covid-19 u druhého zaměstnance ZŠ a následnému nařízení minimální 10ti denní karantény, nejsme v současné situaci schopni personálně zajistit provoz ŠD.

Předpokládáme, že nenastanou komplikace a bude možné ŠD otevřít současně s MŠ a ŠJ v pondělí 25. 1. 2021.

Podle vyjádření KHS je možné i nadále vzdělávat bezpříznakové žáky 1. a 2. ročníku. V případě zdravotních obtíží u žáků nebo jejich rodinných příslušníků doporučuje KHS okamžité přerušení docházky do ZŠ a kontaktování ošetřujícího lékaře. Pokud by to situace vyžadovala, bylo by teprve potom přistoupeno k plošnému testování žáků.

Přerušení provozu MŠ a ŠJ – aktualizace

Vzhledem k potvrzeným pozitivním případům nákazy Covid-19 u dětí a zaměstnanců MŠ je nařízena minimální 10ti denní karanténa.

Předpokládaný termín otevření je v pondělí 25. 1. 2021.

Výše školného za měsíc leden je prozatím stanovena na 250,- Kč.

Třídní schůzky

Vzhledem k aktuální hygienicko-epidemiologické situaci je jasné, že se třídní schůzky v pondělí 11. 1. prezenční formou konat nebudou. Třídní učitelé zajistí v týdnu od 11. do 15. 1. konání on-line konzultací. O přesné podobě schůzek budou rodiče včas informováni.