Archiv autora: admin

Spolek rodičů

Milí rodiče,

zde jsou informace k platbě příspěvku za členství ve Spolku rodičů dětí ZŠ Chotyně. Výše příspěvku zůstává i pro tento školní rok 2022/2023 stejná a činí 300,- Kč, které je možno zaslat na účet Spolku: č.ú. 982026399 /0800, do zprávy pro příjemce prosíme o napsání JMÉNA DÍTĚTE a třídu, kterou navštěvuje, pro lepší přiřazení platby. Doba splatnosti příspěvku je nejpozději do 23. 10. 2022. Připomínám, že členský příspěvek je za rodinu, tzn. sourozenci navštěvující školu platí pouze jeden příspěvek, ale benefity platí samozřejmě pro oba.

S pozdravem Spolek rodičů ZŠ Chotyně

Školská rada

Složení ŠR

Předseda

Mgr. Hana Köhlerová, zástupce pedagogů

Členové

Ivana Morgensternová, zástupce zřizovatele

Anna Holická, zástupce zřizovatele

Vladimíra Kuntošová, zástupce rodičů

Jana Votýpková, zástupce rodičů

Bc. Andrea Adamová, zástupce pedagogů

Dokumenty

Jednací řád

Volební řád

Zápisy z jednání Zápisy z voleb
20. 6. 2022
20. 9. 2021 2021 – pedagogové
21. 6. 2021 2021 – rodiče
21. 9. 2020
22. 6. 2020
30. 9. 2019 2019 – pedagogové
26. 6. 2019 2019 – rodiče
 24. 9. 2018  
25. 6. 2018
25. 9. 2017
19. 6. 2017
28.11.2016 2016 – rodiče
26.9.2016 2016 – pedagogové
20.6.2016
15.6.2015

Výuka během 1. týdne

1. ročník 2. – 5. ročník
Čt 1 hodina, společné uvítání prvňáčků 1 hodina, zahájení šk. roku po třídách
2 hodiny (+ 2 hod. Svo. v ŠD) třídní ve svých třídách, konec v 11:40,

2. + 3. ročník (Koc, Löv) půjde na oběd dříve,

4. + 5. ročník (Köh, Nov) půjde na oběd později