Plán práce ve školním týdnu 27.4. – 1.5.

Matematika – stěžejní učivo sčítání do 20 (typu 14 + 3), PS str. 13 – 14

Čtení – nové písmeno G, F (nácvik slov str. 63, 64), str. 97

Písanka – str. 22 – 25

Prvouka – téma „Jarní hry“ a „Co nás baví“ ( PS str. 22,23 a PS str. 26 – pro orientaci v tématu)