Přerušení provozu MŠ

Po dohodě s rodiči a po projednání se zřizovatelem, bude 29. 9. 2023 přerušen provoz MŠ, z důvodu minimálního zájmu ze strany rodičů. V tento den bude v ZŠ ředitelské volno.