Archiv rubriky: Základní škola

Mobilní planetárium

6. prosince 2022 se děti z MŠ a ZŠ zúčastní programu Mobilního planetária, které se uskuteční v Sokolovně. Konkrétní čas se může změnit v závislosti na počtu účastníků a aktuální zvýšené nemocnosti dětí.

Školním dětem hradí vstupné SRPŠ. Školkové děti platí 70,- Kč.

8:00 – 8:45, 5. třída. ADVENT: BETLÉMSKÁ HVĚZDA ANEB ASTRONOMICKÉ SOUVISLOSTI VÁNOC

8:50 – 9:35, 1. třída. ADVENT: BETLÉMSKÁ HVĚZDA ANEB ASTRONOMICKÉ SOUVISLOSTI VÁNOC

9:45 – 10:20, MŠ, 1. skupina. POTÁPĚJTE SE V HLUBINÁCH A POZORUJTE RYBY.

10:25 – 11:00, MŠ, 2. skupina. POTÁPĚJTE SE V HLUBINÁCH A POZORUJTE RYBY.

11:05 – 11:50, 2. a 3. třída. ADVENT: BETLÉMSKÁ HVĚZDA ANEB ASTRONOMICKÉ SOUVISLOSTI VÁNOC

11:50 – 12:35, 4. třída. ADVENT: BETLÉMSKÁ HVĚZDA ANEB ASTRONOMICKÉ SOUVISLOSTI VÁNOC

 

 

 

 

Školská rada

Složení ŠR

Předseda

Mgr. Hana Köhlerová, zástupce pedagogů

Členové

Ivana Morgensternová, zástupce zřizovatele

Anna Holická, zástupce zřizovatele

Vladimíra Kuntošová, zástupce rodičů

Jana Votýpková, zástupce rodičů

Bc. Andrea Adamová, zástupce pedagogů

Dokumenty

Jednací řád

Volební řád

Zápisy z jednání Zápisy z voleb
20. 6. 2022
20. 9. 2021 2021 – pedagogové
21. 6. 2021 2021 – rodiče
21. 9. 2020
22. 6. 2020
30. 9. 2019 2019 – pedagogové
26. 6. 2019 2019 – rodiče
 24. 9. 2018  
25. 6. 2018
25. 9. 2017
19. 6. 2017
28.11.2016 2016 – rodiče
26.9.2016 2016 – pedagogové
20.6.2016
15.6.2015