Archiv rubriky: Základní škola

Přerušení provozu ŠD

Vzhledem k již probíhajícímu nařízení karantény u jednoho zaměstnance a k potvrzenému pozitivnímu případu nákazy Covid-19 u druhého zaměstnance ZŠ a následnému nařízení minimální 10ti denní karantény, nejsme v současné situaci schopni personálně zajistit provoz ŠD.

Předpokládáme, že nenastanou komplikace a bude možné ŠD otevřít současně s MŠ a ŠJ v pondělí 25. 1. 2021.

Podle vyjádření KHS je možné i nadále vzdělávat bezpříznakové žáky 1. a 2. ročníku. V případě zdravotních obtíží u žáků nebo jejich rodinných příslušníků doporučuje KHS okamžité přerušení docházky do ZŠ a kontaktování ošetřujícího lékaře. Pokud by to situace vyžadovala, bylo by teprve potom přistoupeno k plošnému testování žáků.

Třídní schůzky

Vzhledem k aktuální hygienicko-epidemiologické situaci je jasné, že se třídní schůzky v pondělí 11. 1. prezenční formou konat nebudou. Třídní učitelé zajistí v týdnu od 11. do 15. 1. konání on-line konzultací. O přesné podobě schůzek budou rodiče včas informováni.

Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí šk. roku 2020 / 2021

V souladu s doporučením MŠMT a po dohodě všech pedagogů budeme hodnotit žáky v 1. pololetí kombinovanou formou. Výpis vysvědčení bude vydán dle Opatření obecné povahy v nejbližších možných termínech. Hodnocení žáků pak bude podpořeno slovním hodnocením za období práce distanční formou a bude přiloženo k výpisu vysvědčení.

Organizace výuky od pondělí 7. 12. 2020

S ohledem na aktuální stav k pátku 4. 12. a s upraveným školním PSEm se pro nás zatím nic nemění. Předpokládám, že v nastaveném režimu budeme pracovat zbylé 2 týdny do pátku 18.12.. V pondělí 21. a v úterý 22. 12. je již od srpna vyhlášeno ředitelské volno, na které naváží vánoční prázdniny. Do školy se děti vrátí v pondělí 4. 1. 2020.