Vážení rodiče a přátelé naší školy

Na pondělí 27. 11. 2023 je vyhlášena stávka mateřských, základních i středních škol. Důvodem je získání více peněz do školství, aby nemuselo docházet k redukci, případně omezení standardů.
Zaměstnanci ZŠ a MŠ Chotyně se stávkou souhlasí. Nechceme opět spojovat ročníky do tříd a snižovat počet nepedagogických zaměstnanců. Zároveň ale nechceme vám rodičům způsobovat potíže se zajištěním hlídání. Provoz ZŠ, MŠ, ŠJ i ŠD bude tedy zachován v plném rozsahu.
Pokud nás i přes to budete chtít podpořit, můžete nechat děti doma zcela dobrovolně, o své vůli. O všechny ostatní děti a žáky se postaráme.