Organizace výuky od pondělí 30. 11. 2020

S ohledem na aktuální situaci k pátku 27. 11. 2020 je umožněn návrat žáků 3. – 5. ročníku do naší školy za těchto podmínek:

– ranní družina nebude z provozních důvodů otevřená,
– od 7:45 hod. budou do budovy ZŠ přicházet děti v tomto pořadí: 2. ročník, 5. ročník, 4. ročník, 3. ročník, 1. ročník,
– roušky budou i nadále povinné venku v obci i ve všech vnitřních prostorách,
– žáky budou vyučovat pouze třídní učitelé podle upravených rozvrhů (bez Tv a Hv),
– po dohodě se všemi rodiči ve třídách bude možná kombinovaná výuka – dopoledne prezenční a odpoledne distanční formou,
– po vyučování nejdříve opustí školu žáci, kteří nechodí na oběd a do ŠD,
– pak budou na oběd odcházet třídy v cca 10 min. intervalech v tomto pořadí: 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 2. ročník, 1. ročník,
– žáci 2. ročníku se budou vracet do ŠD v budově ZŠ pod vedením paní asistentky Kolomé,
– žáci 1. ročníku pak zůstanou v ŠD v budově MŠ pod vedením paní vychovatelky Lövlové,
– ostatní žáci budou odcházet domů,
– poplatek za ŠD v prosinci bude již standardně 200,- Kč,

– všichni nahlášení strávníci budou mít od pondělí 30. 11. přihlášené obědy, pokud někdo chodit nebude, je potřeba toto nahlásit do ŠJ paní Kavanové.

Corona rozvrh – podzim 2020

Celý příspěvek

Plánované otevření škol pro žáky 3. – 5. ročníku od pondělí 30. 11.

Vážení rodiče,
stejně jako v případě otevření škol pro 1. a 2. ročník platí, že do 30. 11. zbývá příliš velký prostor pro vládní kreativitu a změny dnes platných opatření. Proto je zbytečné dnes (v pátek 20. 11.) dávat informace o tom, co přesně bude v pondělí 30. 11..
My jsme připraveni na všechny možnosti – s největší pravděpodobností najedeme na „jarní režim“:

– ranní družina nebude z provozních důvodů otevřená,
– od 7:45 hod. budou do budovy ZŠ přicházet děti v tomto pořadí: 2. ročník, 5. ročník, 4. ročník, 3. ročník, 1. ročník,
– roušky budou i nadále povinné venku v obci i ve všech vnitřních prostorách,
– žáky budou vyučovat pouze třídní učitelé podle upravených rozvrhů (bez Tv a Hv),
– po vyučování nejdříve opustí školu žáci, kteří nechodí na oběd a do ŠD,
– pak budou na oběd odcházet třídy v cca 10 min. intervalech v tomto pořadí: 2. ročník, 1. ročník, 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník,
– žáci 2. ročníku se budou vracet do ŠD v budově ZŠ pod vedením paní asistentky Kolomé,
– žáci 1. ročníku pak zůstanou v ŠD v budově MŠ pod vedením paní vychovatelky Lövlové,
– ostatní žáci budou odcházet domů,
– poplatek za ŠD v prosinci bude již standardně 200,- Kč,

– všichni nahlášení strávníci budou mít od pondělí 30. 11. přihlášené obědy, pokud někdo chodit nebude, je potřeba toto nahlásit do ŠJ paní Kavanové.

Školní PES.

Výklad školního PSA.

Organizace výuky od 18.11. 2020

S ohledem na aktuální situaci k pátku 13. 11. 2020 je umožněn návrat žáků 1. a 2. ročníku do naší školy za těchto podmínek:

– ranní družina nebude z provozních důvodů otevřená,
– 2. ročník bude vcházet do školy v 7:45 hod., po převléknutí v šatně odchází žáci ihned do své třídy,
– 1. ročník bude vcházet do budovy školy po uvolnění šatny, po převléknutí odchází žáci samostatně do 1. třídy,
– roušky jsou předepsány při pohybu v obci a ve všech uzavřených prostorách,  
– žáci se budou učit dle upraveného rozvrhu (níže),
– po vyučování nejdříve opustí školu žáci, kteří nepůjdou na oběd a do ŠD,
– na oběd budou odcházet nejdříve žáci 2. ročníku, kteří se pak budou vracet do budovy ZŠ, kde budou mít samostatné oddělení ŠD pod vedením paní asistentky Kolomé,
– ve 12 hodin vyrazí na oběd žáci 1. ročníku, kteří pak zůstanou ve ŠD v prostorách MŠ s paní vychovatelkou Lövlovou,
– poplatek za ŠD říjen + listopad celkem je stanoven na 200 Kč, 

– všichni nahlášení strávníci budou mít od středy 18. 11. přihlášené obědy, pokud někdo na obědy chodit nebude, je pořeba toto nahlásit v ŠJ paní Kavanové!

Plánované otevření škol pro 1. a 2. ročníky od 18.11.

Vážení rodiče,

ve středu ráno se pan premiér zmínil o možnosti otevření ZŠ pro 1. a 2. ročníky. Odpoledne pan ministr školství tuto informaci oficiálně potvrdil a vyhlásil určité podmínky. Ve středu večer podmínky „upřesnil“ pro malotřídní školy a ve čtvrtek nám přišla do datových schránek opět jiná podoba plánovaného otevření.

Bohužel stále platí, že do středy 18.11. zbývá mnoho času, během kterého se nejspíš budou teprve promýšlet všechny věci, které s plánovaným otevřením škol souvisí. Nechci Vám nic slibovat, je stále mnoho prostoru pro změny. Proto dám MŠMT ještě 24 hodin času na přemýšlení a teprve v pátek zveřejním (aktuálně platné) podmínky, za kterých se budou moci do naší školy vrátit žáci 1. a 2. ročníku.