Druhý týden domácí výuky

Zdá se, že je počáteční šok z nenadálé situace za námi a výuka ve všech třídách má řád, který vyhovuje většině. Pokud ale máte pocit, že byste měli nějaký námět na zlepšení, nebojte se dát vědět třídním, případně se můžete stavit za mnou ve škole – v pondělí až pátek v době od 8 do 12 hodin.

Uzavření mateřské školy stále platí, ošetřovačky vydávám ve škole.

Předem děkuji a přeji pevné nervy a zdraví!

Úřední hodiny

Pro ZŠ a MŠ Chotyně platí úřední hodiny v budově ZŠ v pondělí – pátek od 8 do 12 hodin. Doporučuji předem do školy zavolat.

Platba školného a stravného v MŠ

Z důvodu přerušení provozu mateřské školy dochází ke změně ve vybírání příspěvků.

Můžete si vybrat z těchto možností:

Trvalé platby můžete zrušit a později opět obnovit nebo trvalé platby ponechat.

V každém případě bude po obnovení provozu provedeno vyúčtování a budou případné rozdíly vráceny nebo doplaceny. Pokud dojde k obnovení provozu během měsíce, nebudete platit celou částku, ale stejně jako v případě hlavních prázdnin, bude částka úměrně krácena.

Hotovostní platby budete provádět až po obnovení provozu MŠ.

Poděkování za zvládnutí prvního týdne!

Vážení rodiče,

chtěl bych Vám velmi poděkovat za spolupráci se školou. Dostali jsme se shodou okolností do situace, ve které jsme doposud nebyli – vy, ani my. Učitelé jsou bohužel navíc znevýhodněni tím, že nemají žádný, ani minimální výcvik pro zvládání podobné krizové situace. Jsou absolutními laiky a vše, co se Vám od nich dostává musí vymyslet, připravit a improvizovat. Věřím tomu, že se budeme zlepšovat a v ideálním případě Vás na cestě učitel – rodič – žák a zpět úplně vynecháme! Nepůjde to ale ve všech případech, proto opět děkuji těm, kteří v tom komunikačním kanálu zůstanou a budou trpěliví.

Další vývoj se dá těžko předpokládat a proto si dovoluji vyslovit pouze svůj osobní odhad situace.

Varianta optimistická:

  • do 30. 3. přejde maximální vlna onemocnění COVID-19
  • do 15. 4. vyprší doba karantény
  • do 25. 4. zvládneme udělat 3. kontrolní testy všech nemocných a všechny budou negativní
  • od 27. 4. bude probíhat výuka na ZŠ, MŠ budou možná už v té době v provozu
  • během května a června budeme vyučovat jen minimální základy učiva za období březen – červen tak, abychom alespoň něco zvládli…

Variantu pesimistickou – neříkám, že horší mám sice promyšlenou, ale nechci být obviněn ze šíření poplašné zprávy. Tato varianta vychází z těchto faktů:

  • nikdo ze současných žáků a studentů nemá zcela osvojené učivo daného ročníku
  •  prvňáčci vůbec neznají některé souhlásky, většina neumí vůbec číst
  • velmi těžko se žáci připravují na přijímačky, studenti na maturity
  • učitelé budou muset začít posílat nejen pouhé opakování, ale i novou látku
  • ochota rodičů věnovat svůj čas na učení dětí bude v čase klesat

Budu doufat, že nastane varianta optimistická a nejpozději na počátku května bude obnovena výuka na všech školách.

Hodně zdraví!

Dočasné uzavření mateřské školy

V návaznosti na další omezení, které je v platnosti od 19. 3. 2020 jsme po dohodě se zřizovatelem rozhodli o uzavření provozu Mateřské školy Chotyně od pátku 20. 3. 2020 do odvolání. Pokud budou potřebovat rodiče vystavit žádost o ošetřovné, stavte se prosím v základní škole Chotyně po předchozí telefonické domluvě. 

Tel.: 482 723 191, 777 408 200