Distanční výuka

Vážení rodiče, v souvislosti s platnými usneseními vlády ČR ze dne 12. 10. 2020 zavádíme od středy 14. 10. 2020 distanční výuku. Uzavřen bude i provoz školní družiny.

Provoz mateřské školy je zatím bez omezení, proto bude v provozu i školní jídelna. Všichni strávníci ze ZŠ mají automaticky odhlášené obědy. Pokud někdo bude chtít přijít pro oběd, musí se do 8 hodin nahlásit paní Kavanové (tel.: 482723150). Výdej do jídlonosičů bude probíhat od 13:00 do 13:20 hodin. Nepřihlášeným strávníkům nebude oběd poskytnut.

Informace k distanční výuce

Videonávody k distančním aplikacím

Postup při žádosti o ošetřovné

Postup při žádosti o ošetřovné 2

Změna v ošetřovném – podzim 2020

Situace v naší škole k pátku 9. 10. 2020

K dnešnímu dni se nám stále daří udržovat vysokou účast na hodinách. Dnes chybí jen 2 žáci! Možná je to způsobeno odpovědným přístupem všech rodičů k preventivním opatřením, odpovědným přístupem všech zaměstnanců nebo máme zatím štěstí.

Je dobře, že můžeme učit jen s minimálním omezením – Hv bez zpěvu, vše ostatní zatím probíhá normálně. Žáci 1., 3. a 4. ročníku běžně pracují ve škole s iPady v režimu distančního vzdělávání, žáci 5. ročníku používají WhatsApp, žáci 2. ročníku mají svá zařízení nebo škola zapůjčí iPady. Myslím, že jsme na začátku října připraveni na všechny možné varianty výuky.

Plánované opatření na 26.-27.10. (volné dny) je zatím předčasné komentovat. Za dva týdny již může být celá ČR v karanténě bez ohledu na termín podzimních prázdnin.

Všem přeji pevné zdraví!