Výskyt onemocnění Covid-19 na naší škole – aktualizace

Na základě jednání s KHS jsme již v pátek informovali rodiče žáků 1. a 3. ročníku o výskytu onemocnění na naší škole a způsobu jeho řešení. Vzhledem k tomu, že se může situace opakovat i v jiných třídách, můžete si níže prohlédnout postup, který v současné době stanovila KHS. Žáci 2., 4. a 5. ročníku budou v pondělí 13. 12. testováni ve škole AG testy jako obvykle.

Odběrová sanita dorazí v úterý 14.12. v 8 hodin k budově ZŠ.

Vlastní odběr bude organizován dle pokynů odběrového týmu. Zatím počítáme pouze s odběry žáků 1. a 3. ročníků + zaměstnanci. Pokud ještě dojde ke změně a navýšení odběrové kapacity, informaci zveřejníme co nejdříve.

13:30 hod.: k navýšení odběrové kapacity již nedojde.

ZŠ,MŠ Chotyně