Přerušení provozu ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ

Na základě přijetí krizového opatření vlády ČR a informace MŠMT bude uzavřen provoz ZŠ, MŠ a ŠD Chotyně. Po dohodě se zřizovatelem bude uzavřen i provoz ŠJ. Obědy budou všem odhlášeny automaticky, úplata za vzdělávání v MŠ a ŠD bude adekvátně krácena vzhledem ke skutečné délce uzávěry. Případné přeplatky budou vráceny v ročním vyúčtování. Vzdělávání v ZŠ bude probíhat distančně ve všech ročnících. Předškolákům v MŠ bude připravena práce, kterou si budou moci rodiče vyzvedávat po dohodě s pedagogy.