Zápis do MŠ

Zápis do Mateřské školy na školní rok 2021/2022 bude probíhat v termínu distanční formou od 2. – 16. 5. 2021.

Přihlášky bude možno podávat elektronicky, tzn. vyplněné přihlášky poslat na emailovou adresu: skolkachotyne@seznam.cz opatřené elektronickým podpisem, případně datovou schránkou na: 8j8mb96. Nebo písemnost poslat poštou na adresu mateřské školy, nebo vložit do poštovní schránky (plot u vchodu do jídelny MŠ). 

K žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je nutno doložit kopii OP žadatele, rodný  list dítěte, lékařské potvrzení o povinném očkování.

Formuláře je možné vyzvednout v kanceláři p. starostky na OÚ Chotyně nebo stáhnout z webových stránek školy.

Kompletní informace k zápisu

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ

Žádost o přijetí do MŠ

Vyjádření lékaře