MŠMT – Informace k provozu škol od 12. dubna 2021

Kompletní informace jsou uvedeny na stránkách MŠMT – zde.

Podmínky návratu předškoláků do MŠ budou upřesněny telefonicky přímo dotčeným rodičům.

V souladu s výše uvedenými informacemi zahajujeme prezenční výuku pro všechny žáky ZŠ za těchto podmínek:

 • ranní družina nebude z provozních důvodů otevřená,
 • od 7:45 hod. budou do budovy ZŠ přicházet děti v tomto pořadí: 1.+5. ročník, 2.+4. ročník, 3. ročník,
 • roušky budou i nadále povinné venku v obci i ve všech vnitřních prostorách, dospělí budou mít respirátory,

 

 • po příchodu do školy se žáci po převléknutí odeberou do tříd, kde bude provedeno samotestování za přítomnosti pověřené osoby, která bude provádět pouze dohled – v souladu s doporučeními MŠMT a do samotestování nebude aktivně zasahovat,
 • v případě 1. – 3. ročníku ZŠ může být při testování přítomen ve škole rodič – v tom případě bude testování prováděno v přízemí v prostorách kuchyňky a sborovny,
 • v případě pozitivního testu budou neprodleně informováni rodiče,
 • přítomnost na prezenčním vyučování bude umožněna pouze žákům, kteří podstoupí test s negativním výsledkem nebo předloží lékařskou zprávu, ve které bude potvrzeno absolvování izolace a karantény ne déle, než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem,
 • testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS- CoV-2 nebo negativního výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod., a pokud tyto osoby nemají příznaky onemocnění COVID-19.
 • testovací dny budou pondělí a čtvrtek,
 • pokud žák přijde později nebo bude chybět, testování se provede okamžitě po jeho příchodu do školy,

 

 • žáky budou vyučovat pouze třídní učitelé podle upravených rozvrhů (bez Tv a Hv) kromě Aj, který bude vyučovat paní učitelka Köhlerová,
 • po vyučování nejdříve opustí školu žáci, kteří nechodí na oběd a do ŠD,
 • pak budou na oběd odcházet třídy v cca 10 min. intervalech v tomto pořadí: 3. ročník, 4. ročník, 5. ročník, 2. ročník, 1. ročník,
 • žáci 2. ročníku se budou vracet do ŠD v budově ZŠ pod vedením paní asistentky Kolomé,
 • žáci 1. ročníku pak zůstanou v ŠD v budově MŠ pod vedením paní vychovatelky Lövlové,
 • ostatní žáci budou odcházet domů,

 

 • poplatek za ŠD bude standardně 200,- Kč,
 • všichni nahlášení strávníci budou mít přihlášené obědy, pokud někdo chodit nebude, je potřeba toto nahlásit do ŠJ paní Kavanové.